Historie obce Jersín

 

kaple svaté Anny

mlýn v Jersíně Obec leží na Českomoravské vrchovině, nedaleko krajského města Jihlava, v nadmořské výšce 520 m. Původ jejího názvu není  zcela jasný, bývá však nejčastěji odvozován od osobního jména Jersa. Nejstarší a písemně nepodchycená historie obce je úzce spjata s existencí měřínského benediktinského proboštství, které zde v roce 1298 založil Václav II. První písemný záznam o existenci Jersína pochází z roku 1453, kdy jej třebíčský opat Trojan zastavil,  za 80 kop grošů, Jinochovi z Měřína. Ten však záhy přenechal zástavu meziříčskému měšťanovi Václavovi Rohanovi, z něhož přešel zástavní list na Maška z Meziříčí a dále na Jana z Lomnice a na Meziříčí.

Později Jersín náležel k majetku Viléma z Pernštejna, poté jeho syna Jana a následně Vratislava z Pernštejna, aby roku 1557 připadl  Janu Stráneckému ze Stránec. Již po dvou letech však Jersín získal rod  Chroustenských z Malovar, v jejichž držení setrval až do roku 1621. Nejvýrazněji se ale do historie Jersína zapsal italský šlechtický rod Collalto, který život obce ovlivňoval  po celá další  tři století.

Zkusme tedy společně nahlédnout do doby, kdy naši předkové začali vytvářet historii Jersína a připomeňme si podmínky ve kterých přicházeli na svět, uzavírali sňatky, zakládali své rodiny a hospodařili, aby posléze svůj majetek předali další generaci hospodářů.

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                           (Aktualizováno: 26.02.2012)