Přehled živností a živnostníků v Jersíně

 

                                a)   Svobodné živnosti

Poř.č. Jméno a příjmení Č.p. Název živnosti Živnostenský list Datum vystavení
1. Josef Krčál 26 Výroba cihel č. 1999 15.2.1930
2. Žofie Mrázová   Nákup a prodej mléčných výrobků, vajec, drůbeže č. 9167 31.7.1931
3. Josef Pohanka 58 Obchod koloniální a smíšený č. 8334/2 10.9.1935
4. Jindřich Fiala 14 Pilařská obchodní a námezdní č. 9825/3 4.10.1940
5. Stanislav Fiala 61 Živnost kapelnická č. 5959 26.4.1941
6. Josef Krčál 26 Pilařská obchodní a námezdní č. 5846/11 8.10.1946

 

                                b)   Řemeslné živnosti

Poř.č. Jméno a příjmení Č.p. Název živnosti Živnostenský list Datum vystavení
1. František Simandl   Stolařství č. 282/2 18.2.1937
2. Antonín Hrad 48 Oděvnictví

         č. 7515        

8.8.1940
3. Josef Jeřábek 28 Mlynářství č. 11028 28.8.1940
4. Václav Cejnek 46 Živnost oděvnická č. 6614 28.5.1942

 

                                c)   Koncesované živnosti hostinské

Poř.č. Jméno a příjmení Č.p. Název živnosti Živnostenský list Datum vystavení
1. Josef Pohanka   Koncese hostinská č. 1442 25.1.1935

                                Zdroj: Živnostenský rejstřík, část Baliny – Libochová Horní, Okresní úřad Velké Meziříčí, sv.21, SOkA Žďár nad Sázavou

 

zpětdomů