Příznivci obecné školy v Jersíně

 

Ve starodávné školní kronice, vedené od roku 1872 u obecné školy v Jersíně, se můžeme dočíst nejen mnoho zajímavého o škole samotné, ale i o tehdejších událostech a životě v obci. Za zajímavou kapitolu této kroniky lze považovat i tři samostatné stránky vyčleněné příznivcům zdejší školy, kteří se nemalým způsobem zasadili o její zvelebení, rozvoj či vybavení. Jako příznivci jsou zde označováni:

- Jan Vaněk, rolník v Jersíně, který v roce 1894 zakoupil a pro potřebu školní výuky věnoval tlakoměr.

- Jindřich Vyskočil, polesný v Černé, jež daroval v roce 1896 škole sedm kusů dřeva, každé o délce 15 metrů, na opravu školního plotu, a přidal též sazenice smrčků k vysázení živého plotu ve školní zahradě. V roce 1897 pan polesný navíc zdarma dodal i vhodné dřevo k úpravě schodiště a zábradlí ke školní budově.

- Josef Vávra, odborný učitel v Ivančicích, daroval 22.října 1897 jersínské škole 25 vzorů nástěnné tabule ke kreslení.

- Jan Vaněk, farář v Měříně, věnoval v lednu 1898 správci školy Josefu Řehořovi deset korun na zakoupení knih pro žákovskou knihovnu.

- Beneš Metod Kulda, sídelní kanovník na Vyšehradě v Praze, daroval na žádost správce školy Václava Blechy a předsedy místní školní rady Josefa Krčála sbírku knih pro žákovskou knihovnu. Sbírku tvořilo celkem 41 knih v ceně 45 korun 52 haléřů.

- Papežská knihtiskárna v Brně, která na žádost správce školy Václava Blechy darovala pro žákovskou knihovnu 23 knih v ceně 28 korun 70 haléřů.

 

zpětdomů