Historie jersínských mlýnů a usedlostí

 

sčítání osobmlýny a mlynářiusedlosti

 

Patrně nejstarší písemné záznamy o jersínských usedlostech a hospodářích pochází z urbáře panství Černá vedeného v roce 1585. Zde se dozvídáme, že v Jersíně tehdy stálo 17 chalup v nichž hospodařili celolánící Jan Nedoma a František Hrad, třičtvrtěláníci Vávra Šebůrek a Jan Mikule, půllánící Bartoň Šupka, Pavel Šilhan, Blaha Deraha, Jan Čada, Jan Cejnek, Jan Loktuška, Marek Líbal a Jan Bartoň, mlynář Tomeš, rychtář Jan Kříž, čtvrtláník Šebesta, a podsedci Slomek Kříž a Bouchalová. Další záznam o jersínských hospodářích pochází z roku 1616, kdy jsou v „Registrech panství Rudoleckého“ jako poddaní jmenováni celoláník Valenta, třičtvrtěláníci Ondra Šebůrek a Václav Poláků, půlláníci Martin Šupka, Jan Sadík, Havel Cejnek, Ondra Loktuška, Ondra Coufal a Petr Stračka, dále čtvrtláník Havel Dohnal a podsedek Pavel Bouchalů.

V roce 1616 byla na panství Černá založena gruntovní kniha pro obce Kyjov a Jersín, do které byly až do roku 1821 zapisovány údaje o jednotlivých gruntech a jejich hospodářích. Jednotlivé trati se tehdy nazývaly "Na Utopených", "v Lazích", "u Ryziny", "na Hlíně", "Prostředek", "za Skalkou", "na Volšině" a "v Kroužkách".

Jiným významným zdrojem informací o jersínských usedlostech a hospodářích jsou závěry z lánové vizitace, uskutečněné na panství Černá – Rudolec dne 10.června 1679. Podle nich tehdy v Jersíně stálo 13 chalup z nichž 9 bylo obsazeno starousedlíky, jedna byla osídlena nově, dvě byly starými poustky a jedna byla poustkou novou, neboť zde hospodařící poddaný zběhnul.

V následujících letech se počet jersínských chalup i hospodářů postupně zvyšoval. Zatím co v roce 1770 zde stálo 22 domů, kde hospodařilo 13 sedláků, 2 chalupníci a 7 domkářů, v roce 1790 to bylo již 32 domů s 243 obyvateli, a v roce 1842 zde žilo 306 obyvatel ve 37 domech.

V roce 1880 je Jersín popisován jako samostatná obec rozprostírající se po obou stranách obecního rybníka a podél potoka Lysé, kde nad rybníkem bylo roztroušeno několik dřevěných chalup s doškovou střechou a uprostřed stála malá kaplička s hruškovitou bání. V tomto roce však v Jersíně žilo nejvíce obyvatel v celé jeho dosavadní historii - rovných 357 osob ve 49 domech. V následujících letech se počet obyvatel obce postupně snižoval a to na 348 osob v roce 1890, a dále na 327 osob v roce 1900. 

domů