Přehled dochovaných písemností obecné školy v Jersíně

 

V archivních fondech Státního okresního archivu v Jihlavě jsou uloženy tyto archiválie se vztahem ke škole v Jersíně:

 

 

I.  Úřední knihy:

 

  1. kniha normalií 1872 – 1931
  2. katalogy prospěchu a návštěv školy 1872 – 1880
  3. třídní výkaz a kniha 1882 – 1953
  4. kniha konferenčních protokolů 1933 – 1944
  5. kniha konferenčních protokolů 1944 – 1949
  6. školní kronika 1872 – 1897

 

II. Registratura:

 

a) registraturní pomůcky

 

-          podací protokoly 1899 – 1907

-          podací protokoly 1908 - 1913

-          podací protokoly 1914 - 1938

-          podací protokoly 1938 - 1949

-          podací protokoly 1950 – 1955

-          index normalií 1918 – 1935

 

b) spisy

 

-          organizace a správa školy 1930 – 1934

-          výkaz o stavu školy 1919 – 1947

-          soupis úchylných dětí 1929 - 1947

 

 

zpětdomů