Přehled dochovaných písemností obce Jersín

 

V archivních fondech Státního okresního archivu v Jihlavě je uloženo sedm úředních knih z let 1879 - 1948, tři pomocné registrační knihy z let 1909 - 1943, karton spisů vedených v letech 1887 - 1944 a 25 účetních knih z let 1904 - 1945, které obsahují:

 

a) úřední knihy z období 1879 - 1948

 

-         zápisy ze schůzí v letech 1906 – 1944

-         zápisy ze schůzí v letech 1945 – 1948

-         trestní rejstřík z let 1879 – 1948

-         evidence cizinců z let 1907 – 1946

-         kniha čeledních a pracovních knížek vydaných v letech 1911 – 1941

-         evidenční záznam záložníků na trvalé dovolené (česko-německý) z let 1896 – 1916

-         evidenční záznam záložníků na trvalé dovolené (český) z let 1919 – 1942

 

b) spisy z období 1887 - 1944

 

-         organizace a správa obce 1887 – 1942

-         věci pozemkové ( A – Z ) 1833 – 1940

-         věci soudní civilní 1931 – 1938

-         věci soudní trestní 1910 – 1943

-         domovská a státní příslušnost 1887 – 1939

-         věci vojenské 1871 – 1879

-         věci stavební (škola) 1930 – 1940

-         komunikace 1932 – 1937

-         rybníky 1930 – 1943

-         elektrifikace 1932 – 1943

-         zemědělská statistika 1937 – 1944

-         různé (honitba, hasiči) 1914 – 1944

 

c) účetní knihy z období 1904 - 1945

 

-         hlavní kniha vedená v období 1904 – 1922

-         další hlavní knihy vedené do roku 1945

-         pokladní deník z let 1924 – 1933

-         pokladní deník z let 1930 - 1939

 

 

zpětdomů