Dílčí přehled poddaných usedlých roku 1616 v Jersíně

 

 

 

Pořadí

Jméno a příjmení poddaného

Výměra půdy - stav

1

Valenta

celoláník

2

Ondra Šebůrek

¾ láník

3

Václav Poláků

¾ láník

4

Martin Šupka

půlláník

5

Jan Sadík

půlláník

6

Ondra Loktuška

půlláník

7

Ondra Coufal

půlláník

8

Petr Stračka

půlláník

9

Havel Cejnek

půlláník

10

Havel Dohnal

čtvrtláník

11

Pavel Bouchalů

podsedek

 

 

(Dílčí a neúplný přehled byl zpracován podle údajů publikovaných v roce 1906 Augustinem Kratochvílem v knize Písemné památky na zámku v Černé).

 

      zpět