Jmenný seznam poddaných usedlých roku 1585 v Jersíně

 

 

 

Pořadí

Jméno a příjmení poddaného

Výměra půdy - stav

1

Jan Nedomů

celoláník

2

František Hrad

celoláník

3

Vávra Šebůrek

¾ láník

4

Jan Mikule

¾ láník

5

Bartoň Šupků

půlláník

6

Pavel Šilhan

půlláník

7

Tomeš (mlynář)

půlláník

8

Blaha Deraha

půlláník

9

Jan Loktuška

půlláník

10

Marek Líbal

půlláník

11

Jan Bartoňů

půlláník

12

Jan Čada

půlláník

13

Jan Cejnek

půlláník

14

Šebesta

čtvrtláník

15

Kříž Slomek

podsedek

16

Bouchalka

podsedek

17

Jan Kříž

rychtář

 

(Jmenný seznam byl zpracován podle údajů publikovaných v roce 1906  Augustinem Kratochvílem v knize Písemné památky na zámku v Černé).

 

zpět