Rekviziční dodávky obce Jersín v letech 1.světové války

 

Rok Žito (q) Oves (q) Brambory (q)
1915 125 po 34 K 270 po 22 K nezjištěno
1916 99 po 27,70 K 383 po 26,70 K 556 po 9 K
1917 100 po 42 K 382 po 36 K 568 po 20 K
1918 180 po 60 K 160 po 50 K 100 po 27 K

                                 (Zdroj: Protokol sboru dobrovolných hasičů v Jersíně, 1902 - 1956)

 

zpětdomů