Jersín po vzniku samostatné Československé republiky

 

živnosti

 

Nadšení z rozpadu rakousko-uherské monarchie a vzniku samostatného, svobodného Československa, vypuklo v Jersíně bezprostředně po 28.říjnu 1918. Mládež tehdy uspořádala průvod vesnicí, kde za zvuku bubnů, pokliček a dalších improvizovaných hudebních nástrojů nesla obrazy rakouských císařských veličenstev. Průvod došel až za hranice obce, kde byly obrazy spáleny. Následně, dne 8.listopadu 1918, byly obrazy rakouských císařů odstraněny také ze školní budovy.

 

domů