Oddací list Josefa a Anežky Buchtových

 

Oddací list vystavený dne 26.dubna 1942 Františkem Zvěřinou, kaplanem v Měříně