Oplechování věže kostela sv. Jana Křtitele v Měříně, rok 1921

Zdroj: Měřín 1298-1998, vydal OÚ v Měříně v roce 1998