Oplechování malé báně kostela sv. Jana Křtitele v Měříně, rok 1905

Zdroj: Měřín 1298-1998, vydal OÚ v Měříně v roce 1998