Autorem těchto stránek je ing.Milan Buchta, narozený v roce 1956 v  Jersíně, v domě č.p.44. V tomto domku, nacházejícím se na samém konci obce, žil rod Buchtů v letech 1932 až 1961.

Jelikož tato malá obec je jednou z mnoha, které stojí poněkud stranou zájmu regionálních historiků, rozhodl jsem se alespoň touto formou postupně zveřejnit některé skutečnosti z její historie.

Domnívám se, že potencionálními návštěvníky těchto stránek budou především osoby se vztahem k obci Jersín či jejímu okolí. V takovémto případě uvítám jakoukoliv informaci, fotografii či dokument, které by mohly mé dosavadní poznání rozšířit a přispět tak ke zpracování případných dalších kapitol.

Pokud disponujete čímkoliv z výše uvedeného a nebo Vás tyto stránky zaujaly, prosím o kontakt.

Pro další informace o historii obce Jersín klepněte zde.

 

                                                                                             zpět