Historie jersínských domů a usedlostí

 

 

Podle dochovaných písemných záznamů stávalo v roce 1585 v Jersíně 17 chalup, kde žily a hospodařily rody nesoucí příjmení Nedoma, Hrad,  Šebůrek, Mikule, Šupka, Šilhan, Deraha, Čada, Cejnek, Loktuška, Líbal, Bartoň, Tomeš, Kříž, Šebesta a Bouchal. Posléze, v roce 1616, se mezi hospodáři objevují také příjmení Valenta, Polák, Sadík, Coufal, Stračka a Dohnal. Některá z uváděných rodových jmen z historie obce záhy mizí, zato s jinými, jako jsou Nedoma, Hrad, Valenta, Šupka či Cejnek, se naopak setkáváme po celá další staletí.

S postupem času se domy pro lepší přehled začaly číslovat, jejich počet pozvolna narůstal a do obce přicházeli další hospodáři, kteří se významnou měrou zapsali nejen do historie jednotlivých domů a hospodářských usedlostí, ale i obce a regionu.

 

zpět