Sousoší sv. Cyrila a sv. Metoděje

    

detail levé lunety umístěné na podstavci sousoší

sousoší sv. Cyrila a sv. Metoděje

detail pravé lunety umístěné na podstavci sousoší

 

zpět