Blahoslavená Juliána z Collalto

 

blahoslavená Juliána z Collaltoblahoslavená Juliána z CollaltoJuliána se narodila v roce 1186 v italském Collalto jako jedenácté a poslední dítě hraběte Rombalda VI. a Juliány, pocházející z hraběcí rodiny Sant´Angelo z Mantovy. Jako dvanáctiletá vstoupila  do benediktinského kláštera Svaté Markéty v Salarole a později do kláštera v Gemole. Ve svých 34 letech se seznámila s Beatricí d´Este, se kterou založila novou náboženskou společnost. Juliana se poté přestěhovala na ostrov Spinalonga (nyní nazýván Giudecca), kde nechala přestavět a zvětšit zničený kostel San Cataldo, kterému vrátila jeho starověký lesk. Kostel zasvěcený svatému Biagiovi a Cataldovi se stal místem modliteb a pokání.

Následně se Juliána stala zakladatelkou benediktinského kláštera v Benátkách, kde byla jmenována abatyší, a kde také dne 1. září 1262, ve věku 76 let, skonala. Před svou smrtí trpěla silnými bolestmi hlavy, a proto se jí dodnes dovolávají osoby trpící migrénou. Juliána byla pohřbena za veliké účasti lidu, který ji považoval za světici, na hřbitově kostela svatého Biagia a Catalda, a jak dokládají dobové prameny pokračovala v zázracích i po své smrti.

Poté, co bylo kolem roku 1290 nalezeno tělo zemřelé Juliany v téměř neporušeném stavu, bylo umístěno do dřevěného sarkofágu a uloženo v Benátkách. Později, v roce 1733, byly její ostatky opětovně vyjmuty a následně uloženy do mramorového oltáře kostela zasvěceného svatému Biagiovi a Cataldovi. Dne 20.května 1753 byla Juliana papežem Benediktem XIV. blahořečena. Svátek blahoslavené Juliány z Collalto připadá každoročně na den 1. září.

V roce 1810 bylo tělo blahoslavené Juliány přemístěno do kostela Redentore v Benátkách a v roce 1822 do kaple Svaté Anny ve farním kostele Santa Eufemia, aby později, v roce 1914, ostatky blahoslavené Juliány získal kníže Emanuel Collalto na Brtnici. Tyto byly dne 23. května 1915 slavnostně uloženy, v nově pořízeném stříbrném relikviáři vykládaném drahokamy a smaltem, v brtnickém zámeckém kostele. Slavnostní kázání vedl místní děkan P. Ignát Vyškovský a průvodu se zúčastnilo mnoho kněží i lidu z širokého okolí.

 

zpětdomů